Onze redactie staat voor u klaar

  • Frits Tromp Webredacteur
  • Fokke Wester Redacteur
  • Meintje Haringsma Redacteur
  • Magda Dullemond Webredacteur
  • Jessica Koning Webredacteur
  • Henk Albers Redacteur
  • Susanne Koetsier Webredacteur

Dichterbij kan niet

Zuid Friesland volgt het nieuws in de plaatsen  Bantega, Delfstrahuizen, Echten Fr, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer, Oosterzee.

Redacteur: Brenda van Olphen
Telefoon: 058 – 284 57 45
E-mail:  zfr@ndcmediagroep.nl

Zuid Friesland is een uitgave van NDC mediagroep
Sixmastraat 15, 8932 PA/Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
www.ndcmediagroep.nl

Tip de redactie

Goede nieuwstip? Laat het de redactie weten!

Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer of e-mailadres om de redactie de gelegenheid te bieden contact op te nemen voor aanvullende vragen of om de tip te controleren. Wanneer u foto’s meestuurt dient het auteursrecht bij de inzender te berusten. De inzender vrijwaart NDC mediagroep voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden. Foto’s zonder vermelding van de maker/fotograaf worden door NDC mediagroep niet geplaatst.