‘Klein leed’ oplossen met buurtbemiddelaars

JOURE

Gemeente De Fryske Marren, drie woningcorporaties, politie, Miks welzijn en het sociaal wijkteam hebben zaterdagmorgen een buurtbemiddelingsconvenant getekend. Met dit convenant gaan zes buurtbemiddelaars aan de slag om conflicten tussen ruziënde buurtbewoners op te lossen.

Aanhoudende problemen tussen buren of woonoverlast kunnen het woonplezier bederven. Om dit op te lossen is het onderling gesprek tussen buren van groot belang. De zes bemiddelaars zijn speciaal opgeleid om het gesprek aan te gaan. Samen werken zij in drie teams verdeeld over de gemeente. Een belangrijk element van het project is is de steun en adviesfunctie aan bewoners. 'Voordat we een bemiddelingsaanbod doen gaan we met bewoners in gesprek in hoeverre ze zelf hierin nog een rol kunnen spelen', zegt Gerry Broersma, hoofd van het project. 'Dit doen we door het starten van een informatie site bij al de samenwerkingspartners, maar ook doen we dit een telefonisch meldpunt.' De buurtbemiddeling is onderdeel van het veiligheidsbeleid van gemeente De Fryske Marren. Voor het project is extra geld vrijgemaakt. ‘We moeten zien wat voor vlucht dit neemt’, zegt burgemeester Fred Veenstra. ‘De problematiek gaat soms om hele kleine dingetjes. Er is zoveel klein leed dat met één of twee gesprekken uit de wereld geholpen kan worden.’ Hein de Haan van woningstichting Lyamer Wonen heeft al jaren te maken met burenruzies: ‘Wij krijgen heel veel klachten over burenirritatie. Lyamer Wonen heeft in de vier zomermaanden 56 meldingen gekregen van klachten over buren. Dit zijn met elkaar 25 dossiers.’ ‘Het is niet zo dat wij het te druk hebben’, zegt Anja Smink van Accolade. ‘Maar deze bemiddelaars komen op een andere manier binnen.’ Mensen met een huurwoning konden altijd al terecht bij de woningstichting. Met het convenant hebben ook de mensen met een koopwoning een plek om hun klachten te ventileren. Daar waar eerst de politie kwam om te bemiddelen, stappen nu de vrijwilligers binnen. Agent Auke Zeilstra benoemt het voordeel dat de bemiddelaars geen uniform dragen. ‘Vaak wordt van ons verwacht dat wij het oplossen. Maar zo werkt dat niet. Dankzij deze vrijwilligers wordt gekeken naar de mogelijkheden om het zelf op te lossen. Wij als politie delen zoveel mogelijk informatie als dat wij mogen, maar niet meer dan noodzakelijk. De buurtbemiddelaars moeten er zo blanco mogelijk instappen.’ Burgemeester Veenstra beaamt dat burenruzies van alle tijden zijn. Dat dit project op zich heeft laten wachten, ligt volgens hem aan de tijdsgeest en de fusie. Binnen de voormalige gemeente Skarsterlân is een soortgelijk project niet gelukt. ‘Nu hebben we te maken met een grotere gemeente en daarmee een groter aantal vragen en klachten’, zegt hij. ‘Daarbij is er verandering gaande binnen de politie die meer openheid kan geven en het wordt nu op een lager niveau opgepakt. De vrijwilligers verlagen de drempel om het gesprek aan te gaan. Ik denk dat dat het verschil gaat maken.’ Het buurtbemiddelaarsconvenant loopt tot en met 2020. Mensen met een conflict kunnen zich melden bij Gerry Broersma van Miks Welzijn op het nummer 0513-414593 of via gbroersma@miks-welzijn.nl. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers. Zij kunnen zich melden via dezelfde weg. Brenda van Olphen

Auteur

Brenda van Olphen