Lege stoel voor Joure

JOURE

De stoel van het Jouster skûtsje bleef dinsdag 8 augustus leeg. Dirk Jan Reijenga was niet aanwezig tijdens de routebespreking in restaurant Wester in Earnewald. Jaap Zwaga was er wel.

Opmerkelijk omdat Douwe Visser van De Sneker Pan hier namens alle dertien schippers een statement afgaf over het standpunt met betrekking tot uitsluiting Joure: ‘Wy steane as skippers as ien blok achter it SKS-bestjoer.’ Jaap Zwaga was hierbij lijfelijk aanwezig en hij heeft de openbare boodschap niet tegengesproken. In een interview zaterdagmiddag laat met Omrop Fryslan, werd Jaap Zwaga aan dit standpunt herinnerd: ‘Jimme steane, sa is earder sein, as ien blok achter it SKS-bestjoer?’ Zwaga: ‘Dat seit er teminsten.’

Stichting Skûtsjes Doniawerstal (SSD), eigenarencommissie van het Langweerder SKS Skûtsje Twee Gebroeders heeft in nauw overleg met schipper Jaap Lzn Zwaga en zijn bemanning besloten zich zaterdag terug te trekken uit het SKS Kampioenschap 2017. Reden van dit besluit is de voor Langweer zeer nadelige nieuwe zeilformule. Deze zorgt ervoor dat de deelname aan het huidige kampioenschap competitief onmogelijk is. Schipper en bemanning zijn dusdanig gedemotiveerd dat doorzeilen onder de huidige formule geen optie is. In de nieuwe formule kreeg Langweer als enig schip 12 vierkante meter minder tuigage toebedeeld terwijl 11 schepen er een aantal vierkante meters bij kreeg. Langweer heeft de nieuwe formule steeds aangevochten met steekhoudende argumenten maar vond geen gehoor bij de SKS. Voor Johannes Meeter was het de reden om meteen te stoppen als schipper van Langweer.

Het schip Twee Gebroeders was net aangepast aan de oude formule en moest dit jaar opnieuw worden aangepast aan de nieuwe formule. Zo moest er na 2 jaar alweer nieuwe tuigage worden aangeschaft.

Schipper Jaap Zwaga heeft er met zijn bemanning alles aan gedaan om, gegeven de omstandigheden, er het beste van te maken. Helaas heeft dit zoals te verwachten viel niet gewerkt. Schipper en bemanning zijn dermate gedemotiveerd dat een verder mee doen aan het SKS Kampioenschap geen optie is. Bestuur, schipper en bemanning betreuren het dat deze zware en moeilijke beslissing genomen moest worden maar zien geen heil meer in het doorzeilen onder de huidige omstandigheden. Langweer doet dan ook een dringend beroep om de regels zo spoedig mogelijk weer aan te passen zodat het meer recht doet aan een faire strijd.


Auteur

admin