Met Kind pakket armoede onder kinderen tegengaan

JOURE

Gemeente De Fryske Marren wil met kind pakketten armoede onder kinderen tegengaan. Met het pakket moeten kinderen in de gemeente de kans krijgen om weer mee te doen in de maatschappij.

Kinderen vanaf vier tot en met achttien jaar van ouders met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum (met een inkomen van maximaal 1.600,54 euro voor een gezin, 1.120,38 euro voor een alleenstaande ouder) kunnen gebruik maken van dit pakket. De gemeente betaalt mee met school gerelateerde kosten, culturele activiteiten, sportverenigingen en de zwemles. Een verschil met de huidige situatie: nu moeten ouders voor 1 oktober een aanvraag doen.

De plannen worden grotendeels betaald door het Rijk; het kabinet stelt structureel 100 miljoen extra beschikbaar. Gemeente De Fryske Marren ontvangt hiervan 221.000 euro, verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat in de gemeente opgroeit in armoede. De bijkomende 80.000 uit de gemeentekas zit al in de begroting.

In gemeente De Fryske Marren zijn naar schatting 920 kinderen die in aanmerking komen voor het kind pakket. Toch is er maar geld voor zeshonderd. ‘De stap van nul naar zeshonderd is al heel groot’, zegt wethouder Janny Schouwerwou. ‘Willen we ze allemaal helpen, dan zijn 900 tot 1000 kind pakketten nodig. We hebben het einde open gelaten, zodat de anderen hier later ook bij betrokken kunnen worden. Als we over het budget van drie ton heen gaan, blijven we wel kindpakketten verstrekken. We kunnen niet nee zeggen, omdat het budget op is’.

Gemeente De Fryske Marren heeft het beleid opgesteld, vijf stichtingen voeren het uit. Zij kijken naar wat het kind nodig heeft. Niet ieder kind heeft een compleet kinderpakket nodig. Kinderen die bijvoorbeeld al een zwemdiploma hebben hoeven er niet nog een te krijgen omdat het in het pakket zit. Wil een kind na het diploma door gaan met zwemmen, dan kan dat weer wel uit het pakket.

Op de langere termijn moeten ook de volwassenen bij de plannen worden betrokken. Voor hen is in de huidige kadernota geen geld gereserveerd. Schouwerwou hoopt dat ook hier in 2018 deze nieuwe regeling in te kunnen zetten. Dit is afhankelijk van besluit van de raad en de financiële ruimte die er bij het opstellen van de begroting 2018 is.

De wethouder verwacht de schuldhulpverlening te kunnen intensiveren in de toekomst. Al speelt de gemeente hier een dubbele rol in. ‘Het zijn kromme dingen. Wij verwachten van elk bedrijf dat zij meewerken aan een oplossing voor de schuld. En wij als overheid mogen, kunnen dat niet.’ Het stuk is niet alleen hulp achteraf. ‘We proberen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Je moet je eens voorstellen dat je een schuld hebt van veertigduizend euro. Dat is zo onoverzichtelijk.’ Volgens Schouwerwou zijn scholing en werk het antwoord. ‘De beste manier om je schulden te managen, is om je eigen inkomen te genereren’.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 28 juni. Het Kind pakket moet op 1 augustus van start gaan.


Auteur

Redacteur