Gezond leven met Diabetes: DiaFryslân 2017 in Joure

JOURE

In ons land zijn er zeker 700.000 mensen met Diabetes. Daarmee is het de meest voorkomende chronische ziekte. Gelukkig valt er voor de meeste mensen redelijk goed mee te leven. Maar je hebt het wel altijd, 24 uur per dag. En het vraagt ingrijpende aanpassingen van je leven.

Aanpassingen voor wat betreft leefstijl, voeding, bewegen en natuurlijk medicatie. Daarom organiseert Diabetesvereniging Nederland regio Fryslân op zaterdag 11 maart een dag vol activiteiten: DiaFryslân 2017, in ’t Haske in Joure.

DiaFryslân 2017 is bedoeld voor alle mensen met diabetes en alle andere geïnteresseerden in Noord- Nederland. Er is een breed scala aan zorgverleners aanwezig, er wordt voorlichting gegeven over leefstijl en hulpmiddelen, en iedereen kan meedoen aan workshops “hapjes maken”. Bezoekers kunnen hun bloedsuiker laten meten, hun fitheid testen, hun ogen of voeten laten onderzoeken en eigen ervaringen delen met anderen in praatgroepen.

Uniek zijn demonstraties met diabetes-hulphonden, die tijdig “hypo’s” herkennen bij mensen, die dat zelf moeilijk kunnen. Voor de kinderen is er de Kids Corner. Leon Smits uit Joure verzorgt de muzikale omlijsting.

DiaFryslân 2017 is gratis toegankelijk voor mensen met diabetes, hun gezinsleden en alle andere belangstellenden. Iedereen is welkom op zaterdag 11 maart tussen 10 en 16 uur in ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure. Voor meer informatie kijk op facebook.com/dvnfryslan.


Auteur

Redacteur