Renovatie vloer Dorpskerk Langweer

Langweer

 De vloer van de dorpskerk in Langweer wordt ingrijpend gerenoveerd. De werkzaamheden zijn in november gestart.

Vloer verzakt ,,De directe aanleiding voor de renovatie is het verzakken van het middenpad," vertelt kerkrentmeester Piet Boer. ,,In onze kerk heb je links en rechts een rij banken. Het pad in het midden is gemaakt van beton met daarin verwerkt grafzerken en plavuizen. Door het gewicht hiervan en door het inklinken van de onderliggende veenlaag is het pad maar liefst 20 centimeter verzakt. Daar moest echt iets aan gebeuren. De rijen banken aan beide zijden en de lambrisering werden hierdoor uit hun verband getrokken." Renovatie De karakteristieke kerk stamt uit het jaar 1777 en is een officieel monument, waardoor ook Monumentenzorg bij de renovatie is betrokken. Boer: ,,De renovatiewerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de banken en de houten vloeren plus de draagconstructie. Daarna wordt de betonnen vloer verwijderd, waarbij het zaak is de grafzerken die wel één bij twee meter groot zijn en de plavuizen zonder beschadiging te verwijderen. Als alles is weggehaald, zie je binnenin de kerk alleen nog de muren en één groot zandbed op de vloer." ,,Na archeologisch onderzoek kan de opbouw beginnen. Er zal eerst een vloer van schuimbeton worden gestort. Wanneer deze is uitgehard, zullen de banken, de grafzerken en de plavuizen weer worden teruggeplaatst. Ook zal een nieuw verwarmingssysteem worden aangelegd. Het werk heeft helaas vertraging opgelopen omdat er verpulverd asbest op het zandbed is gevonden. Dat brengt extra werkzaamheden en kosten met zich mee. Om het totale herstel te kunnen bekostigen zal je altijd een beroep moeten doen op overheidssubsidies en bijdragen van andere instanties." Nog drie wensen Is de kerk na deze ingrijpende verbouw voor jaren klaar of zitten er nog adders onder het gras?"Van binnen is alles dan weer helemaal hersteld en opgeknapt maar om eerlijk te zijn hebben wij nog drie grote wensen met betrekking tot de toren van de kerk, die eigendom is van Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten," besluit Boer. ,,Op de eerste plaats zit er een scheur in één van de twee grote klokken. We kunnen dus nooit de beide klokken samen luiden op dit moment. Daarnaast zou het oude uurwerk hersteld moeten worden en tot slot kan het voegwerk wel een opknapbeurt gebruiken. Wanneer dit alles ook gerealiseerd zou kunnen worden, dan zou de kerk voor de komende decennia weer helemaal klaar zijn." Gea de Jong-Oud

Auteur

Cindy Houwen