Ingezonden brief | Wil gemeente stoppen met tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten?

Joure

De tegemoetkoming aan mensen met extra veel gezondheidskosten - chronisch zieken en gehandicapten -, die door het CAK, in het kader van onder andere de Wtcg werd uitbetaald, is vanaf 2015 overgegaan naar de gemeenten.

In 2015 en 2016 kon hiervoor ook bij De Fryske Marren een aanvraag ingediend worden. Door veel lagere vergoedingen aan de gemeenten werd de doelgroep zeer beperkt en werden de uit te betalen bedragen - compensatie zorgkosten voor kwetsbare inwoners genoemd - ook nog eens fors lager.

Het NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser wil middels schriftelijke vragen van B&W weten of de gemeente De Fryske Marren ook in 2017 en daarna wel doorgaat met genoemde regeling of dat het juist is, zoals hem ter ore is gekomen, dat in 2017 de regeling niet meer zal bestaan. Als het laatste wel het geval is dan wil hij van B&W weten of zij het met hem eens zijn dat het hier de zoveelste verslechtering betreft voor mensen die in 2016 nog door B&W 'kwetsbaar' werden genoemd. Tevens vraagt het NCPN-raadslid aan B&W de Gemeenteraad inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven over 2015 en 2016 van genoemde regeling.

NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren.


Auteur

admin