Fries Sociaal Planbureau start werving panelleden

SURHUISTERVEEN

De eerste 33.000 inwoners van Fryslân ontvangen op vrijdag 28 oktober een brief van het Fries Sociaal Planbureau met een uitnodiging om deel te nemen aan Panel Fryslân.

Dit panel zal zich regelmatig uitspreken over maatschappelijke vragen die spelen binnen de provincie. Begin 2017 worden nog eens ruim 7000 inwoners uitgenodigd. Wat is Panel Fryslân? Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau en bestaat uit een grote groep inwoners uit de provincie Fryslân die een aantal keer per jaar benaderd wordt om hun mening te geven. Hoe meer Friezen meedoen, hoe beter we inzicht krijgen in Fryslân. Hoe belangrijk vinden Friezen bijvoorbeeld een school of supermarkt in de buurt? Hoe staat het met het politiek vertrouwen en de tevredenheid met het openbaar vervoer? Deelname en privacy Doordat er gebruik wordt gemaakt van een steekproef, kunnen alleen inwoners meedoen die worden uitgenodigd. Panel Fryslân is daarmee een representatieve afspiegeling van de Friese bevolking van 18 jaar en ouder. Deelname aan het panel is vrijwillig en deelnemers kunnen zich altijd afmelden. Resultaten kunnen nooit worden herleid tot individuele personen. Het Fries Sociaal Planbureau is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels van deze vereniging. Meer informatie Meer informatie over Panel Fryslân vindt u op www.panelfryslan.nl.

Auteur

Redactie