Fonds voor ideeën uit de mienskip weer open

BALK

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen vanaf 1 maart weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In de eerste subsidieronde van dit jaar is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.

Ferlet

Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt terug op een succesvol eerste jaar van de subsidieregeling: “Dat der ferlet is fan sa’n fûns docht bliken út it sukses fan de eardere omgongen ferline jier. Yn 2015 hawwe mar leafst 201 inisjatyfnimmers mei-inoar € 2,5 miljoen oan subsydzje foar harren projekten krigen. Dêrby waard minstens in selde bedrach troch inisjatyfnimmers bydroegen. Al mei al goed foar in ynvestearing fan € 5 miljoen yn de leefberens fan Fryslân.” Het gaat hierbij om projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een impressie van uitgevoerde projecten is te vinden op www.streekwurk.frl/ProjectenInBeeld.

Vanuit de Waag beleef je Workum

‘Vanuit de Waag beleef je Workum’ is een voorbeeld van een project dat in 2015 een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns heeft gekregen. Museum Warkums Erfskip is gevestigd in het waaggebouw in Workum en draait volledig op vrijwilligers. De vereniging heeft een plan gemaakt om het museum te moderniseren. Zo wordt bijvoorbeeld geschiedenis van Workum in het museum in beeld gebracht door een ‘city experience’. Dit is een soort stadswandeling die je langs alle historische plekken van Workum leidt. Voorbeelden hiervan zijn de St. Gertrudiskerk, Pottebakkerij Siete Koch, Begine Smidte, Scheepswerf De Hoop. De bezoeker kan op deze manier vanuit de Waag de stad Workum beleven.  

Subsidie aanvragen

Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag indienen vanaf 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het belangrijk dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. In de regio Zuidwest wordt het Iepen Mienskipsfûns in samenwerkingen met de gemeenten Súdwest-Fryslân en de gemeente De Fryske Marren uitgevoerd. Voor vragen, begeleiding en advies kunt u contact opnemen met het projectbureau Streekwurk Zuidwest of met de dorpen- of wijkencoördinator in uw gemeente. Een adviescommissie die bestaat uit inwoners uit de regio (onafhankelijke leden) bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl.

Auteur

Meintje Haringsma