Ruim 1.000 leerlingen helpen afval opruimen tijdens Himmelwike

ROTTUM - De grote voorjaarsschoonmaak gaat binnenkort weer van start. De officiële opening is op maandag 18 maart op dorpsschool OBS De Ynset in Rottum.

De Himmelwike duurt van maandag 18 tot en met zaterdag 23 maart waar zo’n 1.000 basisschoolleerlingen van twaalf scholen aan meedoen. Op zaterdag 23 maart sluiten hier ook nog eens een kleine 100 deelnemers van zes plaatselijke belangen bij aan.

Gewapend met prikstokken, handschoenen en vuilniszakken wordt het zwerfvuil opgeruimd en wordt De Fryske Marren klaargemaakt voor het voorjaar.

Op maandag 18 maart brengt wethouder Frans Veltman een bezoek aan OBS De Ynset in Rottum. Daarbij vertelt hij iets aan de kinderen over afval en afvalinzameling. Ook kunnen deelnemende kinderen een kijkje nemen in de cabine van een vuilnisauto van de gemeente. Na deze activiteiten gaan de kinderen met zijn allen op pad om zwerfafval op te ruimen in Rottum.

Scholen kunnen gebruikmaken van het lespakket Zwerfafval Mooi Niet! van Nederland Schoon of het lespakket Awareness Afval door de Friese Milieufederatie. De prikstokken, vuilniszakken en handschoenen worden door De Fryske Marren beschikbaar gesteld. De Himmelwike in de gemeente wordt mede ondersteund door informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum.