Herinrichting ‘Apenbos’ in Lemmer

LEMMER - Gemeente De Fryske Marren gaat het bos aan de Bosruiter/ Brekkenweg in Lemmer, ook wel ‘het Apenbos’ genoemd, stap voor stap herinrichten. De eerste werkzaamheden zijn deze week van start gegaan.

Allereerst rooit de gemeente 125 populieren en vreest 135 stobben in het bos. Deze populieren zijn namelijk aan het einde van hun levensduur en daardoor erg kwetsbaar. Hierdoor is er sprake van veel takbreuk. Met harde wind vallen nu al grote takken naar beneden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in het openbaar gebied en daarom is besloten om dit werk uit te voeren bij de herinrichting van het bos.

Door het rooien van de bomen zal het middenstuk van het bos een meer open karakter krijgen met een doorzicht van de Brekkenweg naar de Bosruiter. Langs de paden wordt kruidenrijk gras aangelegd en in de komende jaren worden er nieuwe bomen aangeplant.

Deze week is de aannemer van start gegaan met het rooien van de bomen. Daarbij houdt de gemeente rekening met de aanwezigheid van flora en fauna en doet zij vooraf een flora- en faunacontrole. Op die manier wordt voorkomen dat er bomen worden gerooid waar vogels zich hebben genesteld.

Aanleggen fietscrossbaan

Vanuit de mienskip kreeg de gemeente de vraag of het ook mogelijk is om een fietscrossbaan aan te leggen in het bos. Hier was draagvlak voor en daarom heeft de gemeente besloten om voor de jeugd dit voorjaar nog een fietscrossbaan aan te leggen.