Recensie | ‘Het grote Rembrandt voorleesboek’ voor jong en oud…

JOURE - Om kinderen ook deelgenoot te laten zijn van het Rembrandt-jaar, waarin we de 350e sterfdag herdenken van Nederlands grootste schilder, werd er een verhalenboek uitgebracht op royaal formaat: 'Het grote Rembrandt voorleesboek’.

Zeven vooraanstaande kinderboekenschrijvers beschrijven daarin fictieve gebeurtenissen rond werken van de zeventiende-eeuwse schilder. Verhalen, die zowel jong als oud zullen aanspreken!

Div. auteurs: ‘Het grote Rembrandt voorleesboek’. Rijksmuseum i.s.m. uitgeverij Rubinstein. ISBN 9789047626459.

In 2013 werd met veel succes ‘Het grote Rijksmuseum voorleesboek’ uitgegeven ter gelegenheid van de heropening van dit museum. Na zes jaar brengt het Rijksmuseum andermaal een voorleesboek uit, waarin ook nu weer tal van vooraanstaande jeugdboekenauteurs een bijdrage mochten leveren. 

In de 'eersteling' lieten de auteurs hun fantasie de vrije loop om een verhaal te vertellen over een meesterwerk. In het tweede boek draait alles om bekende dan wel minder bekende werken van de grote meester Rembrandt Harmenszoon van Rijn.

De opzet deed me denken aan het stelonderwijs dat ik in de jaren vijftig kreeg van meester Jeen van den Berg, bij het grote publiek meer bekend als de schaatser, die meermalen de Elfstedentocht zou domineren. Hij gaf ons kinderen de opdracht om aan de hand van een meegenomen ansichtkaart een verhaal, 'een opstel' te schrijven. De kaart werd in een schrift geplakt waarbij wij in het verbonden,  lopende schrift van de methode  Tazelaar het verhaaltje schreven. Zeker kinderen met minder fantasie zaten al snel hun pen in het bankinktpotje te dopen omdat de fantasie 'daar' was. De vele getekende kaarten uit die tijd, kinderen die bloemen plukten, jongens die met een zeepkar speelden, of een kaart met daarop een bus vol blije kinderen op schoolreis hadden zo voor inspiratie gezorgd.

In ‘Het grote Rembrandt voorleesboek’ zullen de auteurs ook zo te werk zijn gegaan. Uit het schilder- en grafische werk van etsen en tekeningen van Rembrandt werd een keus gemaakt waarna het verhaal op schrift gesteld kon worden. De auteurs, Bibi Dumon Tak, Thijs Goverde, Sjoerd en Margje Kuyper, Joke van Leeuwen, Koos Meinderts en Jan Paul Schutten  hebben allen hun eigen invalshoek gekozen, zodat de bundel erg divers is geworden. Zoals samensteller Koos de Wilt het in zijn inleiding benoemde: ,,Rembrandt tekende de wereld niet in detail voor ons uit, maar gaf ruimte aan onze eigen verbeelding." 

Zo schreven Margje en Sjoerd Kuyper het meest gevoelige verhaal uit de bundel bij ‘De Omval’, een ets uit 1645. Aan de Amstel denkt Rembrandt terug aan zijn drie jaar eerder overleden vrouw Saskia. ,,Ik teken je schouders, je rug. Waar eens mijn hand ging, daar gaat nu mijn pen – zo kom je heel even terug…” Ook hun verhalen naar aanleiding van het schilderij ‘Rembrandts zoon Titus in monniksdracht’ en de ets ‘Jan Six’ geven een bevlogen inkijkje op Rembrandt.

Hoe realistisch Rembrandt schilderde, valt te lezen in het verhaal dat Thijs Goverde schreef naar aanleiding van ‘De Staalmeesters’. 

Jan Paul Schutten schreef het verhaal ‘De schelp van Titus’ naar de ets ‘De schelp’. Roef is blij met de ets, die hij van Rembrandt kreeg van de schelp. Roefs moeder merkt op: ,,De hele zee ligt vol met schelpen. Maar etsen van de beroemde Rembrandt zijn zeldzaam. Net als jongens die zo lief zijn als Roef…”

Bibi Dumont Tak schreef naar aanleiding van het schilderij ‘Landschap met stenen brug’ het verhaal over de broers Lambert en Lambert, hoe die met een grote visvangst thuiskwamen.

Naar aanleiding van de pentekening ‘Koekenbakster’ schreef Koos Meinderts een verhaal over Trui, waarin hij de legende verwerkte.

Over de lichtinval in het werk van Rembrandt schreef Joke van Leeuwen ‘Licht en donker’ naar aanleiding van het schilderij ‘Zelfportret als de apostel Paulus’. 

Ook aan ‘De Nachtwacht’ en ‘Marten Soolmans en Oopjen Coppit’ worden fraaie verhalen gewijd.

Zo is ‘Het grote Rembrandt voorleesboek’ een boek geworden dat zowel kinderen als volwassenen zal aanspreken. Een boek dat thuis, maar ook op school met plezier zal worden gebruikt. Op school zal het digibord tijdens het voorlezen zijn diensten zeker bewijzen.

De omslagillustratie is van Charlotte Dematons, die op sprankelende wijze tal van personages uit het boek weergeeft. 

‘Het grote Rembrandt voorleesboek’: een aanrader!

Koos Schulte