Landbouwdebat Friesland op 14 maart

JOURE - In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Bestuur van het Wetterskip op 20 maart organiseren Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en LTO Noord regio Noord het landbouwdebat.

Het debat vindt plaats op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur in zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure.

In Fryslân speelt van alles op het gebied van land- en tuinbouw. Denk aan de weidevogels, natuurinclusieve landbouw, veenweide, verzilting, realisatie van de EHS en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector. De partijen gaan in debat over de actuele items. Het debat wordt geleid door Sjoerd Hofstee.