Waterpark Follega wisselt 4 woonarken in voor recreatiewoningen

Follega - Het Waterpark Follega krimpt met 4 woonarken. De realisatie van de geplande 20 arken, blijkt door de aanleg van de waterleiding te duur te worden.

In het plangebied ligt een waterleiding van Vitens. De eisen van de werkzaamheden boven de waterleiding zijn veranderd. De interne ontsluiting en het parkeerterrein kunnen daarom niet zonder meer worden aangelegd anders dan met extra hoge kosten. Hierdoor is het plan volgens initiatiefnemer, Duijvestijn Holding BV, niet meer economisch uitvoerbaar.

In opdracht van de initiatiefnemer Duijvestijn Holding BV is een nieuw plan gemaakt dat uitgaat van verplaatsing van de interne ontsluiting en het parkeerterrein. Hierdoor ontstaat een kleiner park met 16 recreatiearken. Daarbij wil initiatiefnemer 4 grondgebonden recreatieve woningen realiseren.