Friezen drinken veertig dagen geen alcohol

De Fryske Marren - Minder alcohol drinken. Voor veel mensen was dit hét voornemen voor 2019. Maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om vol te houden.

Dat is niet erg. Op elk moment in het jaar is een frisse start te maken; bijvoorbeeld door mee te doen aan IkPas! Dat is een initiatief waarbij veertig dagen geen alcohol wordt gedronken. IkPas wordt in het noorden ondersteund door VNN, GGD Fryslân, GGD Groningen en GGD Drenthe en start op 6 maart 2019.

Bewust worden van het drinkpatroon Veel mensen hebben onbewust een patroon aangenomen waarbij het vanzelfsprekend is dat ze vrijwel dagelijks één of twee glazen alcohol drinken. Door mee te doen aan IkPas geven deelnemers de kans om vastgeroeste patronen te doorbreken en bewuster te worden van het alcoholgebruik. Je zult ervaren dat je zelf een keuze hebt als het gaat om het nuttigen van alcohol.

Voordelen van een maand niet drinken

Wat zijn nu precies de voordelen van een maand niet drinken? Veel deelnemers van de eerste drie edities van IkPas hebben ervaren dat ze zich fitter en scherper voelen, beter slapen, afvallen en dat hun huidconditie verbetert.

Aanmelden

Aanmelden kan via www.ikpas.nl. deelnemers krijgen toegang tot unieke content die alleen beschikbaar is voor deelnemers en deelnemers kunnen gebruik maken van de ‘IkPas -coach’: een persoonlijke vraagbaak voor advies op moeilijke momenten. Ook bedrijven kunnen deelnemen en hun medewerkers oproepen zich aan te melden. Een bewuster drinkpatroon leidt tot gezonde medewerkers, betere prestaties op het werk en een aantoonbaar lager ziekteverzuim.

Gezamenlijke ondersteuning

VNN en de drie noordelijke GGD’en vinden een bewust leefpatroon belangrijk en ondersteunen dit initiatief daarom van harte. De afgelopen tijd hebben zij gezamenlijk IkPas actief onder de aandacht gebracht bij haar medewerkers en verschillende bedrijven en instellingen. Drinken een bewuste keuze Het initiatief IkPas sluit aan bij de ambitie van het Nationaal Preventieakkoord dat drinken een bewuste keuze moet worden waarvan mensen weten wat de gezondheidseffecten zijn.

Professionele begeleiding

Voor professionele begeleiding bij het minderen of stoppen met drinken staat VNN klaar via www.vnn.nl of 088 – 234 34 34.