Verkiezingscampagne Wetterskip Fryslân van start

De Fryske Marren - De verkiezingscampagne van Wetterskip Fryslân is van start gegaan. Negen partijen doen mee aan verkiezingen op 20 maart.

Van waterwoner tot slootjespieker en van miezerfietser tot doorspoeler. Woensdagmorgen 27 februari onthulden lijsttrekkers, dijkgraaf Paul van Erkelens en jeugddijkgraaf Melissa Brandsma van Wetterskip Fryslân acht watertypes die symbool staan voor de unieke band die Nederlanders hebben met water. Daarmee gaven ze de aftrap voor de verkiezingscampagne met de slogan ‘We mogen weer stemmen!’.

Via de verkiezingen op 20 maart wordt het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân gekozen. Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden. 18 leden (ingezetenen) worden gekozen tijdens de verkiezingen. De andere 7 leden worden benoemd door belangenorganisaties. Dit zijn de zogenaamde geborgde zetels. Deze zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers vanuit de landbouw (drie plekken), vanuit de bedrijven (twee plekken) en vanuit natuurorganisaties (twee plekken).

Twee verkiezingen op één dag

Aan de verkiezingen doen negen partijen mee: CDA, Water Natuurlijk, FNP, Partij van de Arbeid, Lagere Lasten Burger, VVD, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS. Het is de tweede keer dat de waterschapsverkiezingen gelijktijdig plaatsvinden met de verkiezingen voor Provinciale Staten van de provincie Fryslân.

Het werk van waterschappen

In Nederland beheren de waterschappen ons water. Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water, droge voeten en sterke dijken in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier. Kijk voor meer informatie op de stemhulp (mijnstem.nl) en op de campagnewebsite van Wetterskip Fryslân: www.wetterskipverkiezingen.nl.