Raad steunt motie van wantrouwen: FNP wethouders per direct weg

JOURE - Hoewel de FNP tot er een nieuwe coalitie is gevormd haar wethouders nog aan wilde houden is dat niet gelukt. De partij wilde daarmee dat de gemeente daarmee niet vleugellam werd gemaakt. Ze beloofde zodra er nieuwe partijen waren gevonden die de coalitie wilden vormen, op zouden stappen.

De meerderheid van de raad kon zich daar niet in vinden en vond dat de wethouders direct op moesten stappen. Toen zij dit niet deden, dienden CDA en VVD (de partijen die het vertrouwen in hun coalitiepartner FNP hadden opgezegd) een motie van wantrouwen in. CDA, VVD, GrienLinks en PvdA steunde die motie en stuurden daarmee de wethouders naar huis. Wethouders Stoker en Durksz trokken daaruit hun conclusie en lieten weten dat ze met onmiddellijke ingang hun ontslag indienden.

Stoker had even daarvoor nog wel een warm pleidooi gehouden voor het dualisme (dit betekent dat het college van B&W los staat van de partijen). Volgens hem werd er wel degelijk goed samengewerkt in het college van B&W waar hij sinds 2,5 maand deel van uitmaakte en zouden hij en Durksz dat ook nog willen doen tot er nieuwe partijen zijn gevonden die samen een nieuwe coalitie met een nieuw college willen vormen.

Het besluit over de zandwinning (de FNP stemde tegen) bleek niet de enige splijtzwam zeiden CDA en VVD. Volgens hen was de coalitie geen team. Ook vonden ze dat ze wel heel snel hadden moeten besluiten of wethouder Stoker voormalig wethouder Van der Pal moest gaan vervangen.