Woensdag extra raadsvergadering over coalitie DFM: wat gebeurt er nu?

DFM - VVD en CDA hebben voor woensdag 20 februari een extra raadsvergadering aangevraagd. Dit omdat ze het vertrouwen kwijt zijn in de coalitie nadat die tegen zandwinning stemde en ze niet meer verder wil met de partij. De wethouders van de FNP kunnen nu of zelf opstappen en als ze dat niet willen kan de raad hen bevelen op te stappen. VVD en CDA zullen daarvoor dan een motie van wantrouwen indienen, stellen zij in het Friesch Dagblad. Maar de meerderheid van de raad moet dan ook voor die motie van wantrouwen stemmen om de FNP wethouders daadwerkelijk weg te krijgen. Ook moet dan gezocht worden naar 1 of meerdere partijen die wel zitting kunnen nemen in een nieuw te vormen coalitie.

Is die meerderheid er niet dan kunnen VVD en CDA als overgebleven coalitiepartijen ook hun eigen wethouders terug trekken, stelt het Friesch Dagblad. Dan valt het college en moet de grootste partij (het CDA in dit geval met 8 zetels. FNP heeft er 7, VVD 4, PvdA 4, GroenLinks 2, D66 2, NCPN 2, CU 1 en Burgerpartij 1) alsnog kijken of er partijen zijn die samen met CDA en VVD het dagelijkse gemeentebestuur willen gaan vormen.

Maar wat betekent dit allemaal in de praktijk. De gemeentesite geeft daar antwoord op.

Is er nog een college?

Het college is en blijft actief totdat het vervangen wordt door een ‘nieuw’ college. Wethouders kunnen wel ontslag nemen of ontslagen worden door de gemeenteraad. Ontslag door de raad gebeurt via een zogenaamde motie van wantrouwen. Daarvoor moet er een meerderheid in de gemeenteraad zijn. De gemeenteraad heeft hiervoor een extra vergadering op woensdag 20 februari.

Kan de gemeenteraad besluiten nemen?

Ja. De gemeenteraad en de raadsleden blijven in functie.

Komen er nu verkiezingen?

Nee. Tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen zijn in Nederland alleen mogelijk bij een herindeling. Er zal binnen de huidige zetelverdeling een nieuwe coalitie gezocht moeten worden.

Hoe wordt een nieuwe coalitie gevormd?

De grootste partij is in principe aan zet om een nieuwe coalitie te zoeken. Het CDA heeft aangegeven een verkenner aan te wijzen die op zoek gaat naar mogelijke coalities.

Kan een nieuwe coalitie het besluit over zandwinning wijzigen?

Nee. Het raadsbesluit over zandwinning is genomen en kan niet meer worden gewijzigd. Dat geldt ook voor andere raadsbesluiten die onder de coalitie CDA-FNP-VVD zijn genomen.