Groot onderhoud voor gemeentelijke gebouwen in 2019

Joure/Lemmer/Sint Nicolaasga - In 2019 vallen een groot aantal onderhoudswerkzaamheden voor Gemeente De Fryske Marren samen.

Gemeentehuis

In het gemeentehuis in Joure zijn de belangrijkste werkzaamheden het grootonderhoud van de toiletruimten in de 'witte vleugel', vervanging inbraakinstallatie inclusief de bekabeling, het aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen en diverse kleinere werkzaamheden.

Gemeentewerf

De Gemeentewerf in Joure had vorige maand al een spoedgeval: de nieuwe, beweegbare, kap boven zoutopslag is in verband met de urgentie in januari al geplaatst. Daarnaast staan groot onderhoud van het kantoor, de werkplaats, de stallingen en het magazijn op de planning.

Hege Fonnen

Bij De Hege Fonnen in Lemmer zijn de belangrijkste werkzaamheden het buitenschilderwerk; grootonderhoud kleed- en sanitaire ruimten van de oude sporthalen aanpassingen van de waterleidingsinstallaties om legionellabesmetting te voorkomen.

Doniahal

De Sporthal Doniahal in Sint Nicolaasga maakt deel uit van het Masterplan Sint Nyk. De inwoners krijgen een nieuwe sporthal ergens anders in het dorp. Tot die tijd worden alleen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals asbestsanering van gevels, buitenschilderwerk en aanpassingen waterleidingsinstallaties om legionellabesmetting te voorkomen.

Evenementenhal

In afwachting op een definitief besluit over de toekomst van de Evenementenhal is de afgelopen jaren het onderhoud aan het pand steeds uitgesteld. Om onomkeerbare schade (verder) te voorkomen en om de veiligheid van de gebruikers te borgen wordt in 2019 wel onderhoud uitgevoerd. De belangrijkste werkzaamheden zijn buitenschilderwerk, schoonmaak en reparaties van gevels en muren en dakreparaties. De douches zijn onklaar gemaakt om legionellabesmetting te voorkomen.

Kosten

De onderhoudskosten komen voor dit jaar op € 1.483.651,-.