Wethouder zoekt plek om stage te lopen

Idskenhuizen - Wethouder Luciënne Boelsma wil de komende periode graag regelmatig een dagdeel stage lopen bij verschillende organisaties en instellingen in de gemeente.

,,Stagelopen is een mooie manier om in de praktijk te ervaren waar organisaties en instellingen tegen aanlopen’’, zegt ze. ,,Als wethouder passeren dagelijks verschillende beleidsdocumenten en adviezen mijn bureau. Ik vind het fijn om daarnaast ook gevoel te hebben bij de praktijk, zodat je weet waar je het over hebt en wat er speelt in onze samenleving.”

Enige vereiste voor een stageplaats is dat de stage past binnen Luciënne haar portefeuille. Meer informatie is te verkrijgen bij het bestuurssecretariaat: secretariaat@defryskemarren.nl of telefoonnummer 0513 – 23 95 25.