Nieuw lesmateriaal over het Woudagemaal enthousiast ontvangen

Lemmer - Het regelen van de waterhuishouding in Friesland, de technische werking van het stoomgemaal en geschiedenis: alles wordt duidelijk in het nieuwe lesmateriaal van het Woudagemaal in Lemmer. Vorige week kregen veertig docenten uit de regio het materiaal gepresenteerd, dat speciaal is ontwikkeld voor een klassenbezoek aan het gemaal en het bezoekerscentrum.

Het materiaal werd enthousiast ontvangen: “Het bezoekerscentrum en het Woudagemaal maken de onderwerpen waterbeheer en stoomtechniek tot een ware beleving”, vinden de docenten. Het lesmateriaal is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs en sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs.