Wethouder Esther de Vrij van Lemsterland krijgt portefeuille Sociale Zaken

LEMMER - Wethouder Esther de Vrij heeft onlangs de gehele portefeuille sociale zaken gekregen. Deze viel eerst onder de verantwoordelijkheid van wethouder Jelle Wesselius.

Het gehele sociale domein in Lemsterland is zo bij één portefeuillehouder ondergebracht. De wethouders in de gemeente Lemsterland hebben allemaal verschillende onderdelen in hun portefeuille. Gelet op de samenhang in de beleidsvelden is het wenselijk dat er één portefeuillehouder is voor het hele sociale domein. Mede door alle besprekingen die momenteel gehouden worden over een nieuwe situatie als de fusie in de Friese Meren een feit is, is het handiger om over dit onderwerp één woordvoerder te hebben, stelt Lemsterland in een reactie op de website over deze verandering.