Plaatselijk Belang Oosterzee wil eigen "Jeugdraad" voor jongerenzaken

OOSTERZEE - Plaatselijk Belang Oosterzee was vorige week een beetje verbaasd om te lezen dat de jongeren uit het dorp niet mee zouden willen denken aan zaken die voor hen bestemd zijn.

Sibbele Witteveen schreef dat in de Doarpsomropper. Volgens de voorzitter van plaatselijk belang is dat echter de oude situatie van jaren geleden. Er kan volgens hem geen sprake van zijn dat het potje waarin nu nog 10.000 euro zit voor een ander doel wordt gebruikt. "Wij willen jongeren oproepen om zitting te nemen in een soort comité zodat zij meedenken over alles wat hen aangaat. Er zijn al een aantal ideeën uitgekristalliseerd, maar we zoeken naar een breed draagvlak. Het streven is om een soort comité op te richten waarin jongeren van tussen de 14 en 19 jaar zelfstandig vergaderen zodat ze uit kunnen dragen wat er leeft onder de jeugd. Want dat we veel jongeren hebben is duidelijk. Daar waar andere dorpen heel veel ouderen hebben, is ons aandeel jeugd gewoon heel groot. Het is dus belangrijk dat zij meedenken over beslissingen die hen aangaan." De gemeente heeft onlangs toestemming gegeven voor een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) voor de jongeren uit het dorp. Zij mogen nu als eerste meedenken over wat er mag komen en waar die stek moet komen.