Jongeren Oosterzee denken niet mee over plannen die hen aangaan

Oosterzee - Het huidige bestuur van Plaatselijke Belang Oosterzee heeft volgens De Doarpsomropper meerdere pogingen gedaan om contact met de jeugd te krijgen om hen mee te laten beslissen over onderwerpen die voor hen ook belangrijk zijn. Maar die pogingen hebben tot nu toe niet gewerkt.

De gemeenteraad van Lemsterland wil iets voor de jeugd van het dorp doen en heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. Alleen weet nu niemand wat de wensen en de mogelijkheden zijn omdat de jongeren zich niet melden. Lees het volledige artikel in de Zuid-Friesland van woensdag 30 november.