Inloopmiddagen SeniorWeb

Lemmer - In het nieuwe jaar kunnen senioren alle laatste vrijdagen van de maand met hun vragen over computers terecht bij de inloopmiddagen van SeniorWeb Zuidwest Friesland. Deze vinden plaats in de bibliotheek van Lemmer. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn twee docenten aanwezig. Zij helpen de senioren en staan hen met raad en daad bij.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend informatie krijgen over het cursus- en workshopaanbod, advies over de aanschaf van een computer, hulp bij de lessen en oefenprogramma's en andere onderwerpen.