Roeken verjagen lijkt raad te duur

Lemmer - Een daadwerkelijk besluit viel er maandagavond niet tijdens de raadsvergadering, maar het verjagen van de roeken bij de oude begraafplaats leek de meeste politieke partijen toch te kostbaar.

Marten Speerstra van het CDA liet weten dat hij zich afvroeg of de dieren überhaupt te verjagen zijn. Jongen die in een nest zijn geboren, komen daar namelijk allemaal terug en maken vervolgens hun eigen nesten. “Het enige wat zou helpen is om alle bomen te kappen. Anders verplaatst je de problemen alleen maar.” Speerstra stelde voor om er een deskundige bij te halen die het gedrag van de roek goed kent. “Maar dan nog”,zei hij. Oppie Riedstra van Gemeentebelangen was geschrokken van de kosten. Haar partij had eerder aangegeven iets tegen de problematiek te willen doen, maar dat dit over 6 jaar zo'n 90.000 euro gaat kosten, daarop hadden de Gemeentebelangers niet gerekend. Lees meer over de perikelen met de roeken in de Zuid-Friesland van woensdag 16 november.