Gemeente strijdt tegen eenzame ouderen

Lemmer - Gemeente Lemsterland heeft vorige week ingestemd om mee te werken aan een regionale bijeenkomst van ROS Friesland over kwetsbare ouderen. De bedoeling van deze bijeenkomst is om bestaande initiatieven voor kwetsbare ouderen te inventariseren en om het draagvlak voor een gezamenlijke aanpak te verkennen.

De gemeente en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) willen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en dus uit de zorg blijven. Daarom staan bestrijding van eenzaamheid bij ouderen, depressiepreventie en vroegsignalering van dementie hoog op de lijst. Lees meer in de Zuid-Friesland van woensdag 16 november.