Gezamenlijke aanpak politie, GGD en HALT voor jaarwisseling ook in Lemmer

Lemmer - Een vuurwerkfilm heeft de gezamenlijke start van de aanpak van de jaarwisseling woensdag ingeluid. Daarbij vroeg jeugdofficier van justitie Petra Hoekstra uit Lemmer aan leerlingen of zij wel eens vuurwerk hadden afgestoken.

Deze leerlingen van groep 7 en 8 van de CBS Eben Haëzer uit Menaam woonden vanochtend in Leeuwarden de première bij van de vuurwerkfilm. Een voorlichtingsfilm voor en door jongeren, die gebruikt zal worden in de vuurwerkvoorlichtingen aan scholen en jongeren wijst op de gevolgen van onveilig vuurwerkgebruik. De film staat symbool voor het project vuurwerkvoorlichting, dat door bureau HALT Noord-Nederland, de GGD Fryslân en politie Fryslân is opgezet. Aanpak jaarwisseling Na de première van de vuurwerkfilm gingen de Beheersdriehoek, bestaande uit de voorzitter van het regionaal college en korpsbeheerder Ferd Crone, plaatsvervangend korpschef Max Daniel en hoofdofficier van justitie Annette Bronsvoort in op de voorbereiding, de hulpverlening, het verhalen van schade en het toepassen van snelrecht tijdens de jaarwisseling. Snelrecht De hoofdofficier van justitie maakte bekend dat de snelrechtzitting met zaken die tijdens de jaarwisseling hebben gespeeld op 6 januari plaatsvindt. Lik op stuk Nieuw dit jaar is, dat het Openbaar Ministerie lik op stuk toepast. Dat betekent dat een overtreder direct een boete uitgereikt krijgt als hij nog in het politiebureau zit, nadat hij is aangehouden tijdens de jaarwisseling. Verder eist het Openbaar Ministerie hogere straffen bij het aantreffen van zwaar illegaal vuurwerk, zoals zelfgemaakte vuurwerkbommen. Zaken die nog een langere onderzoeksperiode hebben maar wel tijdens Oud en Nieuw hebben plaatsgevonden komen eind maart in een themazitting aan de orde. Vuurwerkvoorlichting Elk jaar geeft HALT Noord-Nederland vuurwerklessen aan de leerlingen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Fryslân. Deze lessen worden samen gegeven door tweedejaarsstudenten van de Oriëntatie opleiding Politie met Sociaal Cultureel Werk. Een samenwerking met als doel ‘de jeugd vertelt het de jeugd’. Dit jaar hebben derdejaarsstudenten van de ROC Friese Poort in opdracht van politie Fryslân, GGD Fryslân en Bureau Halt Noord-Nederland een voorlichtingsfilm over vuurwerk gemaakt met als titel ‘De nationale vuurwerkshow’. Deze korte film van 13 minuten vertelt over de risico’s van vuurwerk en laat jongeren zien dat vuurwerk leuk kan zijn, maar ook gevaarlijk als je niet oplet. Burgemeester Ferd Crone: ‘Het filmpje is indrukwekkend en laat zien hoe belangrijk het is dat iedereen, jong en oud, voorzichtig moet zijn met vuurwerk. Ieder slachtoffer is er een te veel. Ik ben blij met deze gezamenlijke aanpak van Halt, GGD, politie, openbaar ministerie en alle Friese gemeenten. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat Oud en Nieuw het mooiste feest van het hele jaar is en blijft. De voorlichtingsfilm over vuurwerk De Voorlichtingsfilm ‘De nationale vuurwerkshow’ is te vinden op You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=fUmnLlZkYA0