Lemsterland geeft extra geld aan Vluchtelingenwerk voor uitgenodigde vluchtelingen

Lemmer - Gemeente Lemsterland stelt een extra budget van 1300 euro beschikbaar voor Vluchtelingenwerk. Het budget is voor de uitgenodigde vluchtelingen die in september naar Lemmer zijn gekomen. Het betreft namelijk een bijzonder project, zo zegt de gemeente.

De kosten worden gedekt uit de post inburgering nieuwkomers. Helaas is voor een ander verzoek van Vluchtelingenwerk, extra geld voor gehuisveste vergunninghouders uit Somalië, geen budget meer beschikbaar. De gemeente stemde vorige week in met het verzoek van Vluchtelingenwerk voor de begeleiding van uitgenodigde vluchtelingen. Zij werden in september rechtstreeks vanuit Kenia in de regio Fryslan gehuisvest. Daarvan zijn er twee in Lemmer komen wonen. “Het was een bijzonder project, dat veel heeft gevraagd van alle deelnemende partijen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Met name van Vluchtelingenwerk werd en wordt veel extra inzet gevraagd.” Omdat deze groep geen ‘gewenningsperiode’ heeft gehad in AZC Amersfoort, moet het wennen aan Nederland, het wonen in een Nederlands huis, het omgaan met allerlei regels en voorzieningen intensief door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk worden begeleid. In de eerste periode is er sprake van dagelijks contact. De werving en scholing van vrijwilligers brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast zijn er extra reiskosten. De inrichting van de woningen is niet alleen door Vluchtelingenwerk gecoördineerd maar ook praktisch ingevuld, zoals het in elkaar zetten van bedden en behangen. Dit alles om de vluchteling in een direct bewoonbare woning welkom te heten. Vluchtelingenwerk vroeg om een extra bijdrage van 900 euro per volwassene en 400 euro per kind. Voor onze gemeente betekende dit een bedrag van 1300 euro. “Gezien het extra werk wat verzet is een alleszins redelijk bedrag.” Geen extra geld voor Somaliërs Vluchtelingenwerk vroeg ook om extra geld voor gehuisveste Somaliërs, met name voor voorlichting over uitkering, wonen, financiële zaken en onderwijs. Voor dit verzoek heeft de gemeente geen budget meer beschikbaar. Voor 2012 kende de gemeente een vaste subsidie toe van 13.349 euro en de variabele subsidie op basis van het aantal unieke klanten of gezinnen