Schoolzwemmen in Lemmer na 2014 niet meer gegarandeerd

Lemmer - De gemeente Lemsterland kan niet garanderen dat het schoolzwemmen ook na 2014 in de huidige vorm blijft bestaan. Dit zegt de woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente Lemsterland vindt het belangrijk dat kinderen zwemvaardig zijn in onze waterrijke gemeente. Dit is ook de reden dat in het meerjarencontract met de eigenaar van nieuwe het nieuwe zwembad c.q. paviljoen het schoolzwemmen is opgenomen. Fusiegemeente: andere gemeenten bieden geen schoolzwemmen meer De harmonisatie met de andere fusiegemeenten, waar schoolzwemmen niet wordt aangeboden en de bezuinigingen die ook in Lemsterland doorgevoerd moeten worden, maken dat de gemeente niet kan garanderen dat het schoolzwemmen ook na 2014 in de huidige vorm blijft bestaan. De politiek reageert geschokt op dit nieuws.