Rode Kruis zoekt snel inzetbare vrijwilligers

Lemmer - Het Rode Kruis in Fryslân zoekt nieuwe vrijwilligers voor rampenhulpverlening; mensen die een EHBO-diploma hebben. De nieuwe vrijwilligers moeten binnen een straal van 30 minuten van Leeuwarden of Drachten wonen of werken, voor het vormen van een SIGMA-team (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie).

Het SIGMA-team bestaat uit de eerste acht vrijwilligers die na een oproep aanwezig zijn op een verzamelplaats. Het team moet binnen een uur inzetbaar zijn op de plek van het incident. Om dit te kunnen garanderen, moeten meer dan genoeg vrijwilligers voor handen zijn, er is namelijk ook wel eens een vrijwilliger niet inzetbaar. De vrijwilligers in de rampenhulpverlening kunnen worden opgeroepen om de ambulancediensten te assisteren bij hun werkzaamheden tijdens een grotere ongeval of ramp. De vrijwilligers zijn dag en nacht oproepbaar door middel van een pager en ze maken afspraken met hun werkgever, zodat ze in geval van nood weg mogen. Woensdag 2 november houdt het Rode Kruis een informatieavond over het SIGMA-werk, om 19.30 uur in het Rode Kruisgebouw aan de James Wattstraat in Leuuwarden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via fryslân@redcross.nl. Bel voor meer informatie met 06-10278822. De minimumleeftijd van SIGMA-vrijwilligers is 18 jaar.