Fries Vrouwenpanel brengt mening in kaart

Lemmer - Partoer CMO Fryslân (organisator van de Vrouwenweek Fryslân en medeorganisator van Vrouw@Work) is op zoek naar vrouwen die deel willen uitmaken van het Fries Vrouwenpanel. Partoer heeft vrouwen uit heel Friesland nodig om een paar keer per jaar digitaal de mening van Friese vrouwen te peilen over het leven en leefomstandigheden. De organisatie zoekt vijfhonderd vrouwen, om het vrouwenpanel een zo divers mogelijk geluid te geven.

Het Friese Vrouwenpanel is een digitaal statistisch panel. Alle informatie en communicatie verloopt per e-mail en internet. Alleen vrouwen die in Friesland wonen kunnen meedoen. Vrouwen van alle achtergronden, leeftijden, opleidingen, beroepen, inkomens, en woonplaatsen kunnen zich opgeven. Deelname aan het panel en de enquêtes is anoniem. De deelnemers krijgen een paar keer per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen, zoals hun woonomgeving, betaald werk, vrijwilligerswerk en het milieu. Het doel van het vrouwenpanel is om onderzoek te doen naar de mening en ervaring van Friese vrouwen. De informatie vanuit het panel draagt bij aan het beleid op lokaal en provinciaal niveau. Aanmelden kan via www.friesvrouwenpanel.nl.