Waterpark Follega mag verder uitgewerkt

Lemmer - De gemeenteraad van Lemsterland heeft maandagavond aangegeven dat initiatiefnemer Duijvestijn uit Follega verder mag gaan met zijn plan om achter de boerderij aan de Straatweg 32 een stuk land uit te graven, nat te maken en daar 20 recreatiearken neer te leggen. Het weiland ligt aan de Follegasloot.

De ondernemer die het plan wil ontwikkelen, wachtte op dit moment om het agrarisch bedrijf aan de Straatweg 38 op te kopen. Daarmee wordt namelijk het agrarisch bouwblok zo verkleind dat er in ieder geval 100 meter ligt tussen het bedrijf en de arken. Dit is een voorwaarde om aan de milieu-eisen te voldoen. Het groene licht van de gemeenteraad betekent overigens nog niet dat nu alles in kannen en kruiken is. Er moet nog wel een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd die volgens de gemeente Lemsterland nog tot de nodige problemen kan leiden.