Lemmer door de jaren heen

Lemmer - Zondagmiddag. Net terug uit de studio van de uitzending van Lemmer – Sneek. Een bekerwedstrijd tegen een hoofdklasser die met 1 – 9 verloren werd. Zoals ik de geluiden van het veld hoorde was de scheidsrechter, voorzichtig gezegd, niet op de hand van Lemmer. Toch was het verslag positiever dan bij de vorige thuiswedstrijd.

Gistermorgen was ik in Balk bij Radio Gaasterland voor een gesprek over het samengaan van Gemeentebelangen Lemsterland met de afdelingen Gasterlân/Sleat en Skarsterlân van de FNP. Leuk om weer eens een kijkje te nemen bij de collega's waarmee Radio Lemsterland over niet te lange tijd wel zal samengaan. Dinsdagavond waren we met vier buurtverenigingen en De Vloot te gast bij De Zandbanken. Om plannen te maken voor een gezamenlijke cabaretavond. Dat wordt de groep ‘Twee recht, twee averecht', bekend van hun optredens op de Wereldvrouwendag van 8 maart. Waar het bezoek minder wordt en de kosten hoger moeten we wel samenwerken. Gelukkig steunt Lyaemer Wonen dit soort uitvoeringen. Deze week zijn we ook een avond naar het PAC geweest. We werden uitvoerig ingelicht over het werk dat Timpaan daar verzorgt. We zijn goed verzorgd met koffie, gebak, kaas, worst en nootjes. Gezellig, maar dit zal geen invloed hebben op het geld dat voor dit werk beschikbaar is. Ook in Lemsterland moeten we zuiniger zijn, al hebben we hier in vergelijking met andere gemeenten niet te klagen. De heer Van der Laan had wat foto's van mij gebruikt om die voor de bewoners van Suderigge te vergroten. Met beschrijvingen achterop. Als tegenprestatie kreeg ik een paar foto's van hem van de Reddingsbootdagen die hier een paar weken geleden gehouden werd. Ik had toen geen gelegenheid om zelf de schepen te bekijken en dus was ik ingenomen met deze foto's. De eerste reddingsboot die ik me kan herinneren is de Hilda die altijd op een vaste plaats achter in de Tramhaven lag. Bij de zeilwedstrijden in de kermisdagen was de Hilda altijd op het IJsselmeer te vinden met gasten aan boord. De herinneringen uit de oorlogsjaren zijn erg negatief. De reddingsboot werd dan gebruikt om omgekomen geallieerde vliegers uit het water te halen. Met een speciaal drenkelingenwagentje werden de slachtoffers naar het kerkhof vervoerd. Hun graven zijn nog altijd een onderdeel van de herdenking op 4 mei. We zien de Hilda hier in volle glorie aan de Kortestreek liggen. Het lijkt alleen of er een beschadiging voor bij het anker zit. Johannes