Derdeklassers Zuyderzee College Lemmer van kroeg naar kroeg om te leren uit te gaan

Lemmer - Afgelopen week organiseerde het Zuyderzee College in Lemmer in samenwerking met jeugdloket ‘Carrefour’ uit Emmeloord de preventieweek ‘Uitgaan kun je leren’.

Van woensdag 9 november tot en met vrijdag 11 november namen alle derde klassen deel aan verschillende activiteiten en deden zij ook mee aan een kroegentocht. Op dinsdag 8 november opende burgemeester Dick Stellingwerf van de gemeente Lemsterland de week officieel. Hij stond in zijn toespraak stil bij het belang van respect voor elkaar, veiligheid op straat en zinloos geweld. De week had als hoofdthema’s: brandveiligheid, uitgaan en alcohol, drugs, veilig thuiskomen en omgaan met geld. Zowel op als buiten de school vonden verschillende activiteiten plaats. De gemeente Lemsterland en de horeca in Lemmer leverden een bijdrage. Daarnaast werden er door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Tooy-Gym, de AA, COC en Traxx meerdere lessen en voorstellingen verzorgd. De ervaringen die de leerlingen deze week hebben opgedaan, hebben zij creatief verwerkt. Op maandagavond 14 november stelden zij dit tentoon aan de ouders/verzorgers.