Speciale ceremonie omzetten partnerschap in huwelijk

Lemsterland - De gemeente heeft besloten om voor paren die dat willen een speciale ceremonie in het leven te roepen als zij hun geregistreerd partnerschap willen omzetten in een huwelijk. Dit omdat daar veel vraag naar is. In 2001 is het partnerschap gelijkgesteld met het huwelijk. Een partnerschap kan later omgezet worden in een huwelijk en dit is een eenvoudige (balie)handeling. Toch hebben diverse paren aangegeven dat zij daarvoor wel een echte ceremonie willen laten plaatsvinden. Tot eind 2009 kon dit bij de gemeente Lemsterland ook al en deze ceremonie week nauwelijks af van de huwelijksceremonie met de uitzondering dat er geen getuigen nodig waren en er geen trouwboekje aan te pas kwam. Ook de leges waren hetzelfde. Destijds is er door de gemeente Lemsterland besloten om geen ceremonie meer aan te bieden voor paren die hun geregistreerd partnerschap om wilden zetten in een huwelijk. Nu zoveel mensen er toch weer om vragen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat beleid te herzien.