Gemeente Lemsterland zet alle middelen in voor peutersspeelzaal

Lemmer - De gemeente vindt Peuterspeelzaalwerk erg belangrijk en zet daar ook alle middelen voor in, stelt ze in een schriftelijke reactie op de wet OKE.

De wet OKE stelt nu echter scherpere eisen aan het peuterspeelzaalwerk en voor- en vroegschoolse (VVE) educatie, dan in de vorige periode het geval was. Onlangs ontstond grote consternatie onder de ouders van de peuterspeelzalen It Boartersplak, Het Kraaijenest en “t Bregje in Echtenerbrug, toen zij door middel van een brief en daarna met een bijeenkomst op de hoogte zijn gesteld van een fikse tariefsverhoging van soms wel 50 procent. Lees de hele reactie van de gemeente op de prijsstijging in de Zuid-Friesland van woensdag 2 november.