Astro

Lemmer - Vermelde zon- en maantijden gelden voor zaterdag 12 november.

Zon en maan Zon: op 07.53 uur, onder 16.48 uur. Maan op: 17.35 uur, onder: 10.33 uur (zondag). Planeten Na zonsondergang staat Jupiter in het oosten en blijft vrijwel de gehele nacht waarneembaar als een extreem heldere 'ster'. Verder is Mars na 00.15 uur in het oostnoordoosten te vinden in sterrenbeeld Leeuw. De planeet is bijna even helder als de helderste echte sterren en blijft tot de dageraad te zien. In de morgen verschijnt ook Saturnus in het oosten. Kort nieuws Een nieuwe inventarisatie van meetgegevens van de diverse Marssondes, wijst erop dat de oppervlakte van Mars maar kort omstandigheden heeft gekend die gunstig zijn voor de vorming van leven. Deze periode van vocht en warmte was te kort voor vorming van leven. Vondsten van kleiafzettingen op enkele plaatsen wijzen erop dat de omstandigheden onder de grond wellicht veel langer gunstig waren voor eenvoudig leven. Sommige aangetroffen kleimineralen kunnen namelijk alleen gevormd zijn bij temperaturen van 200 graden Celsius. Er is dus warmte in de bodem aanwezig geweest. Een robot die leven op Mars zoekt moet dus diep in de grond wroeten.