Erepenningen voor vrijwilligers Woudagemaal

Lemmer - Arie Kranendonk (81) en Wiggert Amsterdam (71) mogen zich sinds donderdag ereburger van Wetterskip Fryslân noemen. Beide heren kregen vorige week een erepenning van het Wetterskip, voor hun uitzonderlijke bijdragen aan het uitdragen van het cultuurerfgoed Woudagemaal in Lemmer naar het grote publiek. De erepenning is slechts één keer eerder uitgereikt.

Kranendonk en Amsterdam kregen de erepenning tijdens een bijeenkomst van het stichtingbestuur en dagelijks bestuur van het waterschap in het bezoekerscentrum van het Woudagemaal. De penning werd overhandigd door dijkgraaf Paul van Erkelens. Kranendonk is voorzitter van Stichting ir. D. F. Woudagemaal, dat in 2001 werd opgericht om het gemaal open te stellen voor een zo breed mogelijk publiek. “En dat is goed gelukt”, zei de dijkgraaf. “Met de realisatie van het nieuwe bezoekerscentrum van het Woudagemaal heeft het bestuur van de stichting een uitzonderlijke prestatie geleverd”, benadrukte Van Erkelens tijdens de uitreiking. “Met name het werven van de benodigde fondsen van in totaal 3 miljoen euro, is een prestatie van formaat. Met het inrichten van de educatieve functie van het bezoekerscentrum speelt het bestuur in op de huidige wensen van bezoekers, jong en oud.” Amsterdam is vanaf 2001 coördinator van de vrijwilligers die de rondleidingen voor de bezoekers van het Woudagemaal in Lemmer verzorgen. “Door zijn inspanning heeft het Woudagemaal een grote groep vrijwilligers aan zich verbonden die zes dagen per week op professionele wijze rondleidingen verzorgen. Dat is de grote verdienste van de inzet en betrokkenheid van de heer Amsterdam.”