Bestemmingsplan Buitengebied 2010 Lemsterland in werking getreden

Lemmer - Op 27 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Lemsterland het bestemmingsplan Buitengebied 2010 vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op vrijwel het hele buitengebied van Lemsterland. Het bestemmingsplan is een actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied zoals dat in 1990 is vastgesteld en in 1997 gedeeltelijk is herzien.

Het bestemmingsplan is op 10 augustus 2011 gepubliceerd waarna voor belanghebbenden de mogelijkheid bestond beroep in te stellen bij de Raad van State. Er is slechts één beroep ingesteld door iemand die in een gebied waar een natuurbestemming op ligt een ark wilde bouwen. Dit beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Daarom is op 22 september 2011 het bestemmingsplan in werking getreden. Lees het complete artikel in de Zuid-Friesland van woensdag 12 oktober.