Jongeren gaan te weinig terug naar het PAC

Lemmer - De meeste jongeren in Lemsterland kennen het Pop- en Activiteitencentrum (PAC) wel, maar komen er te weinig terug als ze er een activiteit gedaan hebben. Dit blijkt uit een tevredenheidsonderzoek onder 300 jongeren. Allen in de buitendorpen kenden veel kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar het PAC niet.

Zo kende geen van de leerlingen uit groep 7 en 8 van de Spoarsiker uit Echtenerbrug de accommodatie. Daarmee wordt volgens het onderzoek het idee bevestigd dat het jongerenwerk zich voornamelijk richt op jongeren uit Lemmer en te weinig op de buitendorpen. Verder blijkt dat maar 31 jongeren iedere week naar het centrum komen, de andere 107 komen er ongeveer eens in de maand. Opvallend is dat een groot deel van de jeugd het PAC wel eens heeft bezocht, maar er niet regelmatig terugkomt. Een deel vindt ook dat de accommodatie op zaterdag en zondag open zou moeten zijn.