Landinrichtingsproject na achttien jaar afgerond

LEMMER - Landinrichtingsproject Echtener en Groote Veenpolder is na achttien jaar eindelijk afgerond. Vorige week donderdag is het project officieel afgesloten met de onthulling van een kunstwerk met daarop een gedicht van burgemeester en commissielid Dick Stellingwerf in Schoterzijl.

Met het project is de landbouwstructuur en de waterhuishouding verbeterd in het 7700 hectare grote gebied gelegen tussen de Linde, de Helomavaart, de Pier Christiaansloot, het Tsjûkemar, de Rijksweg A6 en de Noordoostpolder. Sinds 1993 is ruim 22 kilometer aan wegen aangelegd en verbeterd, zodat fietsers en wandelaars kunnen genieten van goede fiets-, wandel en kruipaden. De waterbeheersing is verbeterd, doordat bestaande waterlopen zijn opgeknapt en nieuwe waterlopen zijn gegraven. Daarnaast heeft het gebied vijf nieuwe gemalen. Een aantal huiskavels is vergroot, zodat agrariërs efficiënter kunnen werken. Ook is het aantal veldkavels verminderd, zijn negen nieuwe agrarische bedrijven gebouwd en zijn twee bedrijven uitgeplaatst. Een bedrijf is opgeschoven om grond vrij te maken in natuurgebied Rottige Meente en om een betere grondverdeling te realiseren. Reservaat de Grachtkavel en de Oeverlanden langs de Linde en Tsjonger is opnieuw ingericht. Om de werkzaamheden af te sluiten is een roestvrijstalen kunstwerk gemaakt die de verbondenheid van de twee helften in het gebied – gescheiden door de Tsjonger – symboliseert.