Woede over exorbitante tariefsverhoging peuterspeelzaal

LEMMER - Er is grote consternatie ontstaan onder de ouders van de peuterspeelzalen It Boartersplak, Het Kraaijenest en “t Bregje in Echtenerbrug nu zij door middel van een brief en daarna vorige week met een bijeenkomst op de hoogte zijn gesteld van een fikse tariefsverhoging.

In voorgaande jaren ging het tarief vaak met 1 euro omhoog, nu moeten ouders die in de hoogste inkomstenschaal vallen (inkomen vanaf 2.6.97,-- euro), maar liefst 50 procent meer betalen voor de opvang van hun peuters. Dat betekent 20 euro extra per kind. Een kind dat twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal geeft, kost daarmee 60 euro. Ouders met lagere inkomens gaan naar respectievelijk 20 euro en 42,50 euro per maand voor 2 dagdelen. Mensen met lagere inkomens krijgen overigens ook een verhoging voor de kiezen die het hen soms onmogelijk maakt om de kinderen überhaupt nog op de peuterspeelzaal onder te brengen. Onbegrijpelijk oordelen zij, zeker omdat ze van de ene op de andere dag zijn geconfronteerd met de verhoging. Op 15 oktober viel er een brief op de mat waarin de verhoging werd aangekondigd en op 1 november gaat die al in, zo stond in de brief. Reageren kon wel, maar de contactpersonen die in de brief stonden waren op dat moment allemaal met vakantie. Telefoons werden niet beantwoord, mails bleven liggen. Daar komt nog bij dat er een speciale groep komt voor kinderen die meer opvang nodig hebben. De ouders juichen dat wel toe, maar het betekent wel kinderen zomaar opeens moeten switchen van dag, omdat de peuters die meer begeleiding nodig hebben op de maandagochtend en de woensdagmiddag worden geplaatst. De peuters die geen speciale ondersteuning nodig hebben en die tot nu toe op die maandag en woensdag in een groep zaten moeten daarvoor wijken en verhuizen naar een heel andere groep. Ouders hadden ook daar grote moeite mee. Omdat ze juist die dag hadden uitgekozen omdat ze dan bijvoorbeeld aan het werk zijn, maar ook omdat zo'n grote verandering voor kinderen heel abrupt komt. Daar komt nog bij dat de ouders 3 weken hadden om te zorgen voor andere opvang, want zo snel wilde Speelpeuter dat allemaal regelen. De brief viel namelijk op 15 oktober op de mat en de veranderingen gaan op 7 november al in. “Legt u mij eens uit waar ik zo snel een andere oplossing vandaan moet halen,” zei een vader tijdens een bijeenkomst in It Boarterplak vorige week donderdagavond. “Mijn vrouw en ik werken allebei op die dag en hebben juist gekozen voor die dagdelen. En nu moeten wij maar zien dat we binnen 3 weken een heel andere oplossing vinden.” Anneke de Reus die namens Speelpeuter aanwezig was tijdens de bijeenkomsten om het nieuwe beleid uit te leggen kon daar niet veel op zeggen. Ook kon ze op geen enkele wijze verklaren waarom de verhoging van het tarief zo extreem hoog is.” U kunt ons op geen enkele manier vertellen aan de hand van cijfers waarom jullie dat tarief verhogen, anders dan dat de gemeente de subsidie verlaagd heeft. Maar waarom er zo'n belachelijk hoge verhoging doorgevoerd moet worden, daarop kunt u geen antwoord geven,” aldus een aanwezige vader. Dat er bovendien tijdens alle drie bijeenkomsten geen medewerker of bestuurder van de gemeente Lemsterland aanwezig was om dat te verklaren, vonden de ouders schandalig. Dat op 27 oktober bovendien nog helemaal niet duidelijk was welke kinderen meer begeleiding krijgen en waar de kinderen die van hun vaste dag worden gehaald naartoe gaan, vonden de ouders ook raar. “ U zegt in principe gewoon dat u mijn kind opeens niet meer kunt helpen. En dat zegt u twee weken van tevoren,” zei een moeder. Een andere ouder hekelde het feit dat haar kind dat niet zo goed tegen abrupte wijzigingen kan bijna van de ene op de andere dag naar een andere groep moet verhuizen. “ Ze moet van de ene op de andere dag naar een andere juf en andere kinderen terwijl ik haar daar niet op heb kunnen voorbereiden. Omdat niemand van ons nog weet waar onze kinderen nu terechtkomen en zelfs niet op welke dag, kunnen we onze kinderen daar ook niet in ondersteunen. Ik heb er dan ook grote moeite mee dat dit er allemaal zo op zo'n korte termijn wordt doorgedrukt. Ik heb dan ook sterk de neiging om mijn kind hier weg te halen.” De Reus wilde na veel aandringen de verhoogde ouderbijdrage dan wel later in laten gaan, maar de verhoging blijft wel staan. De ouders accepteren de hele gang van zaken niet en hebben al aangegeven massaal naar de gemeente te stappen. Overigens bleken ook de leidsters niet goed op de hoogte van waar zij nu aan toe zijn.