Schippersinternaat: van zorg voor schipperskinderen naar algemene zorg

Lemmer - Schippersinternaat Het Kompas is natuurlijk nog altijd voor de kinderen van binnenschippers die door de week gewoon naar school moeten en dus niet op het schip kunnen wonen. Het gebouw aan de Villa Novalaan waarin het internaat is gevestigd herbergt tegenwoordig echter veel meer zorg voor kinderen. Allereerst zijn er de groepen kinderen die in het internaat wonen en leven.

Daarnaast biedt het project begeleid kamer wonen voor schipperskinderen aan jongeren tot en met 18 jaar de mogelijkheid om ervaring op te doen met zelfstandig worden en te leven. “Schipperskinderen moeten toch al veel eerder zelfstandig zijn, maar met dit project krijgen ze daar toch nog wat meer hulp bij,” aldus Hetty Berendsen. “Kinderen komen hier al op hun 6e jaar en moeten zich dan al leren redden in een grotere groep. Dat doet een enorm beroep op hun sociale vaardigheden. Om hen toch de nodige privacy te bieden, hebben de jongeren wel allemaal een eigen slaapkamer. Op 2 slaapkamers kunnen broertjes en zusjes of vriendjes en vriendinnetjes samen slapen, dat gebeurt ook wel. Overigens geldt wel dat kinderen in zo'n omgeving wel heel snel familie van elkaar zijn of zich zo in ieder geval voelen.” De jongeren die op het internaat gaat wonen, krijgen wel een goed voorbereidend traject aangeboden om de kinderen te laten wennen. ,,We nodigen ouders en kinderen uit zoveel mogelijk te komen logeren en te kijken hoe het hier gaat, voordat ze hier echt gaan wonen. Zo kunnen ze op de beste manier wennen. Normaliter gaat dat dan ook heel goed. Maar als een kind een ouder mist, kunnen ze altijd naar huis bellen en zijn er de begeleiders die er voor zorgen dat ze een uitlaatklep hebben. Bovendien is de invloed van de andere kinderen uit de groep heel belangrijk voor het welzijn van de kinderen. De groep is eigenlijk nog wel het belangrijkste. Met elkaar bepalen ze toch de sfeer.” Door allerlei bezuinigingsorganisaties werd een deel van het internaat verkocht aan Lyaemer Wonen die er appartementen voor senioren op bouwde. Het bestaande gebouw werd aangepast en daarbij vervielen aparte keuken, wasafdeling en naaikamer. In 1994 gaf de organisatie haar zelfstandigheid op. Niet omdat ze dat zo graag wilde, maar omdat het ministerie oplegde dat internaten onderdeel moesten worden van een bestuurlijke samenwerking. Vanaf 1994 valt schippersinternaat Het Kompas dan ook onder de Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd (SHIS). In 2010 fuseerde deze stichting weer met Meander en in deze nieuwe stichting zijn bijna alle internaten opgenomen. In 2004 is aan de Villa Novalaan 1 ook gestart met kinderopvang van 0 tot 4 jarigen in de ruimten die niet werden gebruikt. Dit onderdeel valt onder de landelijke Stichting Prokino met zo'n 50 vestigingen in het land. Daarnaast biedt Prokino ook buitenschoolse opvang. Reünie Op zaterdag 5 november is er van 13.30 – 18.30 uur een reünie voor ouders, oud-ouders, kinderen en personeelsleden van het jubilerende Schippersinternaat Het Kompas in restaurant De Lemster Baai. Opgave via: www.reuniehetkompas.nl