Een middag valpreventie bij de Hege Fonnen

Lemmer - Thuiszorg Zuidwest Friesland houdt samen met de gemeente Lemsterland op 27 oktober in sporthal de Hege Fonnen in Lemmer een middag rondom het thema “vallen en valpreventie”. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke campagne “Mag ik deze dans van U”. Aanmelden kan alleen vandaag nog bij Thuishotel, de ledenorganisatie van Thuiszorg Zuidwest Friesland, tel. 0515-461234 of mailen naar info@thuishotel.nl.

Bewegen is volgens de organisatie goed voor de gezondheid én bewegen voorkomt vallen, nog steeds het meest voorkomende ongeval bij ouderen. Het programma op donderdag 27 oktober begint om 13.30 uur en bestaat uit onder meer een gehoortest, rollatorcheck, dansen met een volksdansgroep en de presentatie “Halt U Valt”. De toegang is gratis.