Grote opknapbeurt centrum Lemmer van de baan

Lemmer - De rigoureuze opknapbeurt van het centrum van Lemmer is van de baan. Er is geen geld voor om alles te veranderen, nu ook het gebied buitengaats niet wordt veranderd. Beide projecten waren met elkaar verbonden door middel van het Friese Meren Project. Door Buitengaats een metamorfose te geven kwam er ook geld vrij voor het centrum.

Die financiën worden nu niet verstrekt door de provincie, omdat niet duidelijk is wat er met het IJsselmeerpeil gebeurt. Veranderen de regels omtrent de hoogte van het water, dan zien de Provincie en Lemsterland het opknappen van het gebied waar industrie en strand elkaar kruisen als kapitaalsvernietiging. Lemsterland zou op eigen houtje nog wel de opknapbeurt voor haar rekening kunnen nemen, maar draait dan ook volledig op voor de kosten en dat geld is er nu eigenlijk niet. In 2013 is er zelfs een fors tekort op de begroting. Wel zullen er werkzaamheden worden verricht zodat mensen met een beperking het dorp zonder minder hindernissen kunnen nemen. De muurtjes blijven nu naar alle waarschijnlijkheid ook gewoon staan, terwijl het plan was om die allemaal te verwijderen. Haaije de Jong van de ChristenUnie vindt dat er met betrekkelijk weinig geld toch nog wel het een en ander veranderd kan worden. Zo zouden de muurtjes gestraald kunnen worden en de voegen vervangen. Overigens wordt ook aan het gemeentekantoor in Lemmer niet meer gedaan dan het hoog nodige nu de fusie aanstaande is.