Ontbrekend hekwerk is probleem voor registratie buitenschoolse opvang De Arke

LEMMER - De buitenschoolse opvang van De Arke voor 45 kindplaatsen aan de Tramdijk 10 in Lemmer wordt niet geregistreerd, omdat er geen omheining aanwezig is.

Dit kan voor onoverzichtelijke situaties zorgen als er gebruik gemaakt moet worden van de nooddeuren. In september heeft Speelwerk Kinderopvang een aanvraag ingediend voor de registratie van buitenschoolse opvang (BSO) De Arke in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente Lemsterland heeft de GGD de opdracht gegeven om een inspectie uit te voeren. De opvang voldoet aan de standaard voorwaarden, maar uit het onderzoek kwamen dus naar voren dat er geen omheining aanwezig was die voor moeilijkheden zou kunnen zorgen. Daarom heeft de GGD het advies gegeven om BSO De Arke nog niet op te nemen in het LRK. De BSO zal opnieuw een aanvraag moeten indienen zodra het hekwerk is geplaatst. Het hekwerk is inmiddels geplaatst en de aanvraag loopt.