Ozb Lemsterland trendmatig omhoog met 3,75 procent, voorstel VVD tot verlaging verworpen

LEMMER - Hoewel de VVD fractie maandagavond vond dat de onroerende zaak belasting (OZB) niet trendmatig moet stijgen met 3,75 procent, maar meer in de lijn van de dalende WOZ waarde haalde dat voorstel het niet.

Het voorstel haalde het zelfs bij lange na niet. De enige partij die voor bleek was diezelfde VVD. H et gat van 35.000 euro dat jaarlijks ontstaat door de verlaging was in de ogen van de raad niet te rechtvaardigen. Bovendien leverde het voorstel van de VVD een huizenbezitter met een woning van een dikke twee ton zo’n 3 euro besparing op.