Lening voor huiseigenaren met paalrot

LEMMER - De Provincie Fryslân geeft mensen die te maken hebben met paalrot een lening waarop ze 2 procent rente moeten betalen, als ze ten minste aan een aantal voorwaarden voldoen.

De regeling is bedoeld voor eigenaren van woningen met funderingsproblemen door dat de palen onder hun woning zijn verrot. Met de lening kunnen de gedupeerden volgens de provincie het funderingsherstel financieren. Vanaf januari 2012 kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid. De regeling is alleen bedoeld voor eigenaren van particuliere woningen in Fryslân met funderingsproblemen door paalrot. De regeling wordt in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uitgevoerd. Nogal wat voorwaarden Overigens krijgt niet iedereen zomaar zo’n lening. Het huis waarvoor het geld wordt gevraagd moet vóór 1992 eigendom van de bewoner zijn geworden. Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning niet hoger dan 236.607 euro liggen.Zelfs daarmee zijn de huiseigenaren er niet, want voordat iemand in aanmerking komt voor de lening wordt er ook nog onderzoek gedaan. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld door de Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen). Het onderzoek moet aan deze richtlijnen voldoen. Wetterskip is schuldig De problemen met paalrot ontstaan als de palen onder het gebouw droog komen te staan. Bij het bouwen van een woning in veen- en klei werd en wordt vaak een paalfundering aangebracht als de bodem niet voldoende draagkracht had om het gewicht van een woning te kunnen dragen. Het bovenste funderingshout, waar bovenop de gemetselde fundering rust, moet dan wel ten minste 10 centimeter onder water staan en dat moet ook zo blijven. Als de grondwaterstand te laag is, komen de paalkoppen droog te staan en komt er zuurstof bij. Hierdoor ontstaan schimmels die de palen verzwakken. Dit kan leiden tot scheefstand van de woning, scheve vloeren, klemmende ramen en deuren, scheuren in muren en verzakking van de grond De gedupeerden geven overigens de schuld van de paalrot aan het Wetterskip die het peil keer op keer verlaagd heeft. Datzelfde orgaan wil overigens niets betalen voor de schade. In veel gebieden in Lemsterland hebben mensen last van paalrot, met name in de buurt van de veenpolders.