Een veilig oud en nieuw

LEMMER - Overlast? Vernielingen? Maak melding en doe aangifte! Dit stelt de politie. Omdat veel mensen vaak van een koude kermis thuiskomen tijdens deze viering. In hun straat of op hun erf worden vernielingen gepleegd. Maar ook bushokjes, verkeersborden en brievenbussen moeten het ontgelden. Vaak door het gebruik van illegaal vuurwerk.

Aanhouding op heterdaad Regelmatig kunnen daders van bijvoorbeeld vernielingen met vuurwerk tijdens de oudejaarsnacht worden aangehouden, omdat omstanders of getuigen hier direct melding van maakten. Een goed signalement van de daders helpt hierbij. Niet alleen bij levensbedreigende situatie kan 1-1-2 worden gebeld, maar ook direct als iemand getuige is van een misdrijf. Uploaden van foto’s Iemand die beeldmateriaal heeft waarop iemand een auto in brand steekt of geweld gebruikt tegen een hulpverlener, kan die beelden zelf uploaden op de internetsite van dadergezocht.nl. Hiermee helpt de persoon in kwestie bij het opsporen en vervolgen van de daders. De melding kan ook worden doorgegeven via: 112, daar pak je ook daders mee Geen spoed, wel politie 0900 – 8844 Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 Aangifte via www.politie.nl/friesland Het dichtstbijzijnde politiebureau Stop illegaal vuurwerk, maak melding Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de Nederlandse veiligheidseisen. Het is vaak veel zwaarder en reageert heftiger dan legaal vuurwerk. Daardoor is het levensgevaarlijk voor gebruikers, maar ook voor omstanders. Jaarlijks belanden veel mensen in het ziekenhuis met zware verwondingen. Reden genoeg om de invoer en handel van dit vuurwerk uit te bannen. Het is verboden om illegaal vuurwerk te kopen, te verkopen of in het bezit te hebben. Ook het opslaan, vervoeren, afsteken of invoeren van dit vuurwerk is strafbaar. Legaal vuurwerk is alleen te koop op 29, 30 en 31 december bij erkende verkoopadressen en bevat een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Een korte film over de risico’s bij het gebruik van vuurwerk is te vinden op YouTube: ‘De nationale vuurwerkshow’. Boetes De bezitter of houder van illegaal vuurwerk wordt vele malen zwaarder gestraft dan gewoonlijk. In de meeste gevallen worden geldboetes geëist van duizenden euro’s. Voor het in bezit hebben van dit vuurwerk, anders dan voor de handel, worden geldboetes gegeven van honderden euro’s. Dit hangt van de hoeveelheid af. Bureau HALT Houdt de politie jongeren tussen de 12 en 18 jaar aan, dan worden zij naar Bureau Halt gestuurd. Daar krijgen ze een straf om hun fout weer goed te maken. Wordt de straf niet opgevolgd, dat stuurt de politie het proces-verbaal alsnog naar justitie.